Biz hukukçular bir konu hakkında konuşmaya başlamadan önce mutlaka onun tanımını yapma ihtiyacı duyuyoruz. Bu sayede hem üzerine konuşacağımız konunun sınırlarını çizmeyi hem de karşımızdakinin aynı kavrama bizimkinden farklı anlamlar yüklemiş olmasından kaynaklanabilecek olası yanlış anlamaların baştan önüne geçmeyi hedefliyoruz.

Onun için gelin en başta doğrudan yabancı yatırım derken neden bahsediyoruz, doğrudan yabancı yatırım ne anlama geliyor bunu belirlemeye çalışalım.

Doğrudan yabancı yatırım ile ilgili öğretide yer alan karmaşık ve uzun sayılabilecek her bir tanımda yer alan ortak unsurlarına yer verecek olursak, doğrudan yabancı yatırım :

– Yatırımcının kendi ülkesi dışında yaptığı,

– Üretim ya da hizmet sunulmasına yönelik,

– Yeni bir şirket kurulması, var olan şirkete belirli bir oranın üzerinde ortak olunması, şube açılması gibi yollarla,

– Çoğu zaman istihdam sağlayan,

– Kalıcı ve uzun vadeli,

yatırım türüdür.

Doğrudan yabancı yatırımda devlet tahvillerine yatırım yapılmasından, ihracattan ya da ortak olmaksızın yurt dışındaki bir şirkete lisans verilerek orada üretim yaptırılmasından farklı olarak yatırımcı, yatırım yapılan ülkede şirket, şube gibi kendi ortaklığında yer aldığı bir yapı içinde mal üretiminde, hizmet sunumunda doğrudan rol oynayarak ev sahibi ülkenin reel ekonomisinin bizzat içinde yer almakta, orada aktif ve kalıcı bir oyuncu olmaktadır.

Biz de takip eden yazılarımızda bu süreci adım adım işlemeye çalışacağız.

yatırım